ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Είναι οι Γενικοί Κανονισμοί Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Εταιρείας OPAP SPORTS LTD.

Η συμμετοχή στα “Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης” προϋποθέτει την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας, του Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, του Κανονισμού του εκάστοτε παιχνιδιού, καθώς επίσης και των κανονιστικών ρυθμίσεων της OPAP SPORTS LTD.

Για να διαβάζετε τους Γενικούς Κανονισμούς :

  • Για Ελληνικά πατήστε [ εδώ ]
  • Για Αγγλικά πατήστε [ εδώ ]
  • Για Τούρκικα πατήστε [ εδώ ]
  • Επιπρόσθετοι κανονισμοί για νέα είδη στοιχημάτων πατήστε [ εδώ ]