ΑΔΕΙΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία με γνώμονα την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της έχει εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι ώστε οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει στους πελάτες της να αποσκοπούν στην επίτευξη της ικανοποίησης τους, καλύπτοντας ή υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις τους. Με στόχο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα Ολικής Ποιότητας στην εταιρεία, η Διοίκηση δημιούργησε και υποστηρίζει δομές για την αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015.

Περισσότερα