Διοίκηση – Διεύθυνση


Διοικητικό Συμβούλιο
  • Pavel Mucha – Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Σπυρίδων Φωκάς – Μέλος Δ.Σ.
  • Αθανάσιος Ρήγας – Μέλος Δ.Σ.
  • Ανδρέας Ευθυβούλου – Μέλος Δ.Σ. 

Διεύθυνση Εταιρείας

  • Ανδρέας Ευθυβούλου – Γενικός Διευθυντής  – Μέλος Δ.Σ.
  • Λέανδρος Ζαχαριάδης – Οικονομικός Διευθυντής – Γραμματέας Δ.Σ.