Διοίκηση – Διεύθυνση


Διοικητικό Συμβούλιο

Pavel Mucha – Πρόεδρος Δ.Σ.
Σπυρίδων Φωκάς – Μέλος Δ.Σ.
Γιώργος Λιβέρας – Μέλος Δ.Σ.

Διεύθυνση

Ανδρέας Ευθυβούλου – Γενικός Διευθυντής
Λέανδρος Ζαχαριάδης – Οικονομικός Διευθυντής – Γραμματέας Δ.Σ.