Το Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης

Στελεχώνενται από διεπιστημονική ομάδα (ψυχολόγoυς, νοσηλευτές ψυχικής υγείας,εργοθεραπευτές).
Προσφέρει θεραπευτικά προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης (ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου).
Στόχος είναι η αντιμετώπιση της προβληματικής ενασχόλησης με τον τζόγο χωρίς να αποκοπεί το άτομο από το περιβάλλον και τις δραστηριότητές του.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

> Ενημέρωση
> Κινητοποίηση για θεραπεία
> Συμβουλευτική
> Πρόληψη της υποτροπής
> Ομαδική θεραπεία εξαρτημένων
> Ομαδική στήριξη συγγενών
> Εξατομικευμένη παρέμβαση στην οικογένεια ή στο
ζεύγος.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Τηρείται το απόρρητο και προστατεύεται η ανωνυμία.

Περισσότερα1444

Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας
για θέματα που αφορούν την παθολογική
ενασχόληση με τον τζόγο.